Category Archives: furniture for children

Není na světě rodiče, kteří si přáli, by svému dítěti špatnou podíl

Není žádným tajemstvím, že všechny komplexy, obavy, nejistota ve své schopnosti, je původem z dětství. Proces utváření identity je velmi složitý. Oduševnělý svět dítě nestabilní, kdykoliv hrubý zásah může způsobit psychické trauma, ozvěny, která bude pronásledovat celý jeho život. Není

Nie sú rodičia, ktorí chcú svoje dieťa chudobných zdieľať

Pre nikoho nie je tajomstvom, že všetky komplexy, strach, nedostatok sebadôvery od detstva. Proces formovania identity je veľmi zložité. Duchovný svet dieťa je krehké, a akékoľvek drsné zaobchádzanie môže spôsobiť psychickú traumu, ozveny, ktoré sa ho prenasledovať celý svoj život.

Na świecie nie ma rodziców, którzy chcą dziecku złej doli

Nie jest tajemnicą, że wszystkie kompleksy, lęki, niepewność swoich umiejętności rodem z dzieciństwa. Proces kształtowania osobowości jest bardzo skomplikowane. Duchowy świat dziecka jest delikatny, każde rażące interwencja może spowodować uraz psychiczny, echa której będą go prześladować przez całe życie. Na